návod na použití

 • Prskavku uchopte či upevněte svisle dolů za volný konec drátu.

 • Používejte jen nad nehořlavým povrchem.

 • Zapalte opačný konec prskavky.

 • Při zapalování nedržte proti větru.

 • Prskavku držte stranou od jakékoli části těla a hořlavých materiálů.

 • Nevdechujte kouř a v místnosti zajistěte dostatečné větrání.

 • Obsahuje Dusičnan barnatý (barium nitrate) zdraví škodlivý při vdechování a požití.

 • Použitá prskavka je horká - před uložením do komunálního odpadu ji zchlaďte ( namočení do nádoby s vodou, zapíchnutí do sněhu, ... )

 • Nepoužívejte pod vlivem alkoholu.

 • U chovávejte mimo dosah dětí.

 • Skladujte v suchu, chraňte před vlhkem.

 • Prskavky ( bez dozoru dospělých ) nepatří do rukou dětem, které nedosáhly minimální věkové hranice 15 let. 

 

Od roku 2010 využíváme výhradně prskavky českého výrobce, jehož výroba splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické normy. Všechny prskavky jsou certifikovány Státním úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva